Szegedi Rendezvényszervező Kft

foto(11)

  Frissített kiadványaink megjelentek!

.

2018. január 1-től a közszféra és a magánszféra munkajogi szabályai az igényérvényesítés tekintetében teljesen elválnak egymástól.

Új perrendi szabályok léptek életbe, amelyek következtében az eljárási szabályok alapvetően megváltoztak.

A 2018. február 20-án megjelent kiadványaink (Mt., Kjt.) tartalmazzák a fenti változásokat, továbbá az anyagi jogszabályokban bekövetkezett egyéb változásokat és a bírói jogalkalmazás eredményeit is.

“A Munka Törvénykönyve és magyarázata 2018”  című,

illetve

” A közalkalmazottak  jogállásáról szóló törvény és magyarázata 2018″ című

átdolgozott, bővített munkajogi kommentárok, a hozzájuk tartozó Segédletekkel együtt megrendelhetőek.

A kiadványokat továbbra is Dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője szerkeszti.

A könyvekre rendelést a  Megrendelés  oldalunkon fogadunk.